Huisreglement

Huisreglement El Hacienda

- Het volledige inschrijvingsgeld dient voldaan te zijn voor aanvang van de lessen en kampen.
- Alle leden dienen verplicht verzekerd te zijn bij VLP, wat gebeurd via El Hacienda samen met de inschrijving.
- El Hacienda is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of verlies.
- Het dragen van een tok/cap en rijbotten is verplicht.
- Alle leden zijn in orde met hun tetanus vaccinatie.
- Roken is niet toegestaan op het domein.
- Leden dienen een half uur voor aanvang van de les aanwezig te zijn.
- Indien je een eigen paard mee brengt, is dit op je eigen verantwoordelijkheid. Hiervoor teken je het document van bewaargeving voor akkoord.
- Indien je een eigen paard mee brengt, breng je ook de papieren van je paard mee of een kopie ervan. Alsook het bewijs van inentingen tegen griep-tetanus-rhino.
- Leden mogen niet rennen op het domein, dit voor hun eigen veiligheid tov de paarden.
- Leden mogen niet zonder schoenen rondlopen op het domein, dit voor hun eigen veiligheid.
- Alle gebruikte materialen dienen proper terug op de voorziene plaats te hangen of zetten.
- De paarden moeten altijd proper gepoetst en respectvol behandeld worden. Zowel voor,tijdens als na een les of activiteit.
- Bij gebruik van borstels enkel die van el hacienda gebruiken of bij een eigen paard moet men deze zelf voorzien en voor hun eigen paard ook houden . (Dit om het voorkomen van huidziektes…)
- Zadeldoeken moet men steeds laten drogen op de voorziene plaats als ze nat zijn. Bij wedstrijden is het verplicht deze zelf aan te kopen en na iedere wedstrijd te reinigen.
- Oefenen met paarden in vakanties is helaas niet meer mogelijk wegens het vele aantel ruiters. Wel kan je aansluiten voor zelfstudie voor 8 euro tijdens een les waar plaats is.
- Om de 10 lesbeurten kunnen lesgevers beslissen om een evaluatie te doen. Bij ruiters in wedstrijd kan dit na iedere wedstrijd.
- Leskaarten moeten voor de les start afgegeven worden!!!! Bij niet bijhebben wordt er vijfentwintig euro betaald.(15 euro les en 10 euro administratieve kosten). Dus bij de 10 de les moet de nieuwe kaart betaald worden.
- Bij het niet aanwezig zijn in een les = lesbeurt kwijt
- Bij te laat komen wordt er niet meer aangesloten in de les.
- Gsm verboden op het terrein! Tijdens les en kampen. Bij problemen kan er een afspraak gemaakt worden met de lesgevers.

Algemene gegevens El Hacienda

Koning Leopold III laan 26 - 9930 Zomergem
Email: info@elhacienda.be
GSM: 0473/676 541
BTW BE0658.838.549
Landbouwnummer 000.406.49-10